Περιφερειακές παραχωρήσεις: Τι είναι;

Έχει γίνει πολύς λόγος για την περιφερειακή μετανάστευση, είτε σε σχέση με τις περιφερειακές βίζες ειδικευμένων είτε με τις συμφωνίες μετανάστευσης για την καθορισμένη περιοχή (DAMA) που έχουν τεθεί σε ισχύ στη Νότια Αυστραλία και τη Βόρεια Επικράτεια. Οι περιφερειακές θεωρήσεις ειδικευμένων και οι συμφωνίες μετανάστευσης για καθορισμένη περιοχή όχι μόνο παρέχουν ευκαιρίες στις περιφέρειες … Read more