Τελευταίες αλλαγές στους κανόνες μετανάστευσης

Τελευταίες αλλαγές στους κανόνες μετανάστευσης Σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα 457 από τις 18 Απριλίου 2015 Οι αλλαγές στις απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας για θεωρήσεις προσωρινής εργασίας (ειδικευμένης) Υποκατηγορίας 457 τέθηκαν σε ισχύ από τις 18 Απριλίου 2015. Η αλλαγή τροποποιεί τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες για να πληρούν τα κριτήρια της αγγλικής γλώσσας, … Read more